Doelstellingen

In onze statuten is als doelstelling de onderstaande tekst opgenomen:

noodlijdende en onbeheerde dieren tijdelijk op te nemen en te helpen en eventueel de verzorging en bewaring van dieren, op verzoek van hun eigenaren, op zich te nemen en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. Het asiel tracht dit te bereiken door het beheren van een toevluchtsoord.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat het dierenasiel aan alle honden en katten uit de gemeente Utrecht die hulp nodig hebben, onderdak wil bieden. Dit geldt voor dieren waarvan de eigenaar onbekend is, ook als die dieren verzorging nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld ziek of gewond zijn. Daarnaast willen wij opvang bieden voor dieren waarvan de eigenaar bewust afstand wil doen.

Voor alle dieren die aan onze zorg zijn toevertrouwd en waarvan geen eigenaar bekend is, zetten wij ons in om, nadat ze weer zoveel mogelijk hersteld zijn, een nieuw baasje te vinden. Tot die tijd blijven de dieren in het asiel en worden ze door ons verzorgd.

Waar het vroeger meer leek te gaan om dieren tijdens de opvang in leven te houden, is het tegenwoordig van belang een dierwaardig leven te geven en een liefdevolle verzorging te bieden. Het bestuur van het Stichts Asyl voor Dieren hanteert hiervoor een aantal beleidspunten waarmee deze verantwoorde zorg wordt geboden. De toekenning van de officiële erkenning van de Landelijke Dierenbescherming die wij in januari 2008 ontvingen, is voor ons de bevestiging dat het gevoerde beleid aansluit op de huidige opvattingen ten behoeve van de verzorging van dieren.

 • Algemene informatie
 • Adres
  Koningsweg 141
  3585LA Utrecht

  Postadres:
  Postbus 14140
  3508 SE Utrecht
  Openingstijden
  Werkdagen van 10:30 tot
  13:00 en van 14:00 tot 15:30
  Zaterdag van 10:30 tot 13:00
  Zondag gesloten

  tel: 030 2514542 (norm. tarief)
  of stuur ons een email